E Premte, 15 Dhjetor 2017

projekti-gazitNë Kuadrin e Investimeve për Ballkanin Perëndimor (WBIF), Banka Evropiane e Investimeve ka autorizuar përgatitjen e një Master Plani Gazi për Shqipërinë dhe një Plan Projekt Identifikimi.

Më shumë...

MFFNe vijim te procesit te shlyerjes se detyrimeve te prapambetura ndaj subjekteve biznes dhe individeve qe perfitojne nga ligji i miratuar ne muajin shkurt 2014 me ane te vendimit te Keshillit te Ministrave, Ministria e Financave u ka drejtuar nje thirrje publike te gjithe perfituesve qe te kryejne proceduren ligjore per terheqjen e tyre dhe ne rast te donje problemi eventual te raportojne per te gjetur zgjidhjen.

Më shumë...

tregti-seerbiMarrëdhëniet tregtare mes Shqipërisë dhe Serbinë kanë adhur në përmirësim të vazhdueshëm vitet e fundit, duke zene rreth 3.5 % të totalit te volumit tregtar te Shqiperise.

Më shumë...

Më shumë artikuj...

Faqe 10 nga 187

10

Valuta


Vlerat e këmbimit merren minute pas minute nga Yahoo Finance
Vlera:
Nga:
Në: