E Hënë, 22 Janar 2018

image2Operatori Shqiptar i Transmetimit të Gazit Natyror në respektimin të marrëveshjeve të lidhura midis qeverisë shqiptare dhe TAP për mirëmbatjen e seksionit shqiptar të tubacionit të gazsjellësit, realizohet  nënshkrimi i Memorandumit midis dy kompanive "Albgaz sh.a” dhe kompanise greke “DESFA”. Kjo marrëveshje është për mirëmbajtjen dhe operimin e seksionit shqiptar të tubacionit, kontratë kjo që do të sjell të ardhura të sigurta kompanisë “Albgaz sh.a” në vitet e ardhshme dhe nga ku pritet të krijohen vende të reja pune.Memorandumi i bashkëpunimit shpreh vullnetin dhe angazhimin e qartë të kompanive për të krijuar një partneritet në fushën e mirëmbajtjes dhe operimit të seksionit shqiptar të tubacionit të TAP nga ku kompania DESFA do të ofrojë ekspertizën e saj shumëvjeçare në këtë sektor.

Valuta


Vlerat e këmbimit merren minute pas minute nga Yahoo Finance
Vlera:
Nga:
Në: