E Enjte, 22 Shkurt 2018

burgosurveTë burgosurit pa të drejtë marrin kompensim të plotë përmes Thesarit sipas Ministrisë së Financave. Në një njoftim për shtyp Financat bëjnë të ditur se vijojnë të paguajnë dhe deri më tani janë kompensuar 690 vendime të burgosurish pa të drejtëpër një vlerë 830 milionë lekë.
Ligji “Për kompensimin e burgimit të padrejtë”, parashikon kompensim të periudhës së arrestit në shtëpi, të vuajtur padrejtësisht, për personat për të cilët prokuroria ka pushuar hetimet. Pjese e kompensimit janë edhe personat për të cilët gjykata ka dhënë pafajësinë dhe ata për të cilët është vendosur pushimi i çështjes, apo ata që kanë vuajtur një dënim më të gjatë sesa ajo e parashikuar në vendimin gjyqësor

Valuta


Vlerat e këmbimit merren minute pas minute nga Yahoo Finance
Vlera:
Nga:
Në: