E Hënë, 19 Shkurt 2018

modiSfida kryesore e Shqipërisë mbetet niveli i lartë i borxhit, që për Moody’s në fund të vitit 2015 do të jetë 73%, për të rënë më pas në 70% në 2016. Agjencia prestigjioze ka bërë një raport të veçantë të quajtur “Qeveria e Shqipërisë”. “Ndërsa kandidatura e Shqipërisë në BE ka nxitur luftën kundër korrupsionit dhe përparimet në reformën e sektorit publike, përshtatja institucionale me standardet e BE-së mbetet ende e tejzgjatur dhe ne presim që mjedisi i biznesit të mbetet i kufizuar”, ka thënë Evan Vvohlman, as.zv. president, analist dhe autori i raportit të Moody’s. Sfida kryesore e Shqipërisë mbetet niveli i lartë i borxhit, dhe kërkesa e vazhdueshme për huamarrje e qeverisë, dhe pse rreziqet e rifinancimit janë zbutur pas marrjes së 450 milionë eurove Eurobond në nëntor. Raporti vëren se treguesit fiskalë u përkeqësuan ndjeshëm para zgjedhjeve parlamentare të 2013.
“Megjithatë ne presim efekte pozitive nga integrimi në BE,e cila ka provuar të jetë një guidë e rëndësishme hyrjes së investimeve të huaja direkte, mes vendeve për anëtarësim në rajon”, ka shtuar Vvohlman. Agjencia vlerëson pozitivisht punën e qeverisë shqiptare me institucionet ndërkombëtare, si FMN-ja apo Banka Botërore. Këto marrëveshje kanë për qëllim përmirësimin e strukturës së brendshme të borxhit, i cili është i kufizuar nga një maturi e shkurtër mesatare dhe një mbështetje e lartë në sektorin e brendshëm bankar, i cili në vetvete është i ngarkuar me volumin e madh të kredive me probleme. Për më tepër, vlerëson raporti, vazhdon reforma në sektorin energjitik, me mbështetjen e Bankës Botërore, dhe kjo është theblësore për përmirësimin e klimës së biznesit, dhe parandalimin e situatave të tilla, me borxhe të pashlyera ndaj qeverisë. Komentet e Moody’s vijojnë më tej se progresi i suksesshëm përsa i përket reformës strukturore pozitive të kredisë, veçanërisht trajtimi i korrupsionit, forcimi i të drejtës së pronës dhe sistemit gjyqësore, do të sjellë përmirësim të konkurrencës dhe do të zgjerojë tërheqjen e biznesit.

Valuta


Vlerat e këmbimit merren minute pas minute nga Yahoo Finance
Vlera:
Nga:
Në: